Khi phụ nữ thành công, mọi người đều thành công.

Khi phụ nữ vươn lên, nền kinh tế sẽ khởi sắc. Đó là lý do vì sao Facebook tôn vinh những phụ nữ tự xây dựng, điều hành doanh nghiệp và cung cấp nguồn lực để giúp người khác có thể hởi nghiệp Bất cứ ai cũng có thể trở thành doanh nhân thành công. Có thể đó chính là bạn.

Watch video

Learn More

Meet Mia

Meet Anitha

Watch video

Meet Ollie

Watch video

Meet Archana & Nivedita

Watch video

Meet Hema

Watch video

Meet Genevieve

Watch video

Meet Monique Wilsondebriano

Meet Jane

Watch video