Khi phụ nữ thành công, nền kinh tế sẽ khởi sắc.

SỐ LIỆU VÀ THÔNG TIN CHIỀU SÂU VỀ PHỤ NỮ VÀ DOANH NGHIỆP NHỎ

Explore the data

Nghiên cứu cho thấy phụ nữ gặp rất nhiều rào cản khi bắt đầu kinh doanh, nhưng một khi họ đã bắt đầu, phụ nữ cũng tự tin không kém đàn ông. Trên thực tế, phụ nữ trên khắp thế giới ngày càng trở thành trụ cột chính trong gia đình – nhờ công cụ kỹ thuật số giúp nâng cao sân chơi và giúp phụ nữ phát triển kinh doanh. Dưới đây là số liệu từ Cuộc Khảo sát Tương lai Doanh nghiệp cho thấy các doanh nghiệp do phụ nữ quản lý thành công như thế nào.

Sources: 1Future of Business Survey – Management Gender in Business, in collaboration with Facebook, OECD and The World Bank, Jan 2017; 2Future of Business Survey – Launch Report, in collaboration with Facebook, OECD and The World Bank, Sept 2016; 3YouGov Research

Experience the stories