Khi phụ nữ thành công, mọi người đều thành công.

Khi phụ nữ vươn lên, nền kinh tế sẽ khởi sắc. Đó là lý do vì sao Facebook tôn vinh những phụ nữ tự xây dựng, điều hành doanh nghiệp và cung cấp nguồn lực để giúp người khác có thể hởi nghiệp Bất cứ ai cũng có thể trở thành doanh nhân thành công. Có thể đó chính là bạn.

Xem video

Tìm hiểu thêm

Giới thiệu Nguyễn Thị Hương Liên