Gặp gỡ nhưng người phụ nữ kinh doanh theo cách của họ

Đây là những người phụ nữ hiện thân cho tinh thần doanh nhân và xây dựng lại chuẩn mực về những gì phụ nữ có thể làm được trong kinh doanh.
icon
Câu chuyện sâu xa phía sau Viviane
Giới thiệu Viviane Khanh
Đánh thức tiềm năng
Giới thiệu Phạm Thị Hải Lý
Sự ra đời của Misfit
Giới thiệu Christy Le
Giúp phụ nữ nắm quyền chủ đạo
Giới thiệu Nguyễn Thị Hương Liên
Giới thiệu Văn Vũ
icon

Công cụ & tài nguyên

Bạn đã sẵn sàng phát triển doanh nghiệp của mình chưa? Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các khóa học hữu ích và nội dung tải xuống được thiết kế để hỗ trợ tham vọng của bạn.

Bắt đầu

Công cụ & tài nguyên

Bạn đã sẵn sàng phát triển doanh nghiệp của mình chưa? Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các khóa học hữu ích và nội dung tải xuống được thiết kế để hỗ trợ tham vọng của bạn.

Bắt đầu

To help personalize content, tailor and measure ads, and provide a safer experience, we use cookies. By clicking or navigating the site, you agree to allow our collection of information on and off Facebook through cookies. Learn more, including about available controls: Cookies Policy